Fonksyon Nou yo

Kominote
Ajenda
Jere
Web
Pasyan
Bo kote'w

KOPETANS TRAVAY NOU

Ebèjéman
Maketin
Devlopman
Jesyon done
Sipo
Web

Prezans ou sou entenet la ak ajenda elektronik ou a 100% metrisé.

Ajenda

Yon ajenda ki konekte e konplè ki la pou zafè medikal.

Pasyan

Tout dosye pasyan ou wap k pataje yo nan yon klik selman.

Kominote

Kominike avèk konfrè ou pat janm ni senp ni fasil konsa.

Jere

Oganise ak kontrole kabinè pi byen chak jou ki pase.

Bo kote'w

Pran swen pasyan ou yo e nou menm nap pran swenw.