Misyon Pa'n

Sinplifye pakou medikal la gras ak zouti nimerik yo.Tout bagay te koumanse an 2017 swit a yon konsta byensenp : al kay yon doktè epi pran randevou avel sete yon bagay difisil. Nou vle chanje lavi pasyan yo ak doktè yo e rann etap sa yo fasil. Se konsa ke nou arive antre nan kabinè medikal yo.

Kisa nou fè

Profesyonèl lasante, sinplifye kotidyen ou avek HaitiDocteur, Pran randevou sou entenet nan ajenda medikal ki konplè e ki pèsonalisab...

SA KLIYAN NOU YO DI?

"Sistèm sa pèmèt pasyan nou yo pran randevou a nenpot kilè".

Dr. Jonathan
  • 4.50

"Se pa jis yon anyè li ye".

Dr. Smith
  • 4.50

"HaitiDocteur pèmèt mwen jwenn yon vizibilite sou entenet lan".

Dr. Theodule
  • 4.50

Expè Nou yo

Yon pakèt expè ki gen pasyon e ki ap travay anpil pou ou.

Matino Saintilus

Billy Joseph

Theodule Jean Baptiste

Ou ta renmen fè pati de gro ide sa ?